آزمایشگاه تخصصی ایمن تک پیشرو

قابلیت انجام انواع آزمونها و کالیبراسیون تجهیزات کنترلی

آزمونهای مکانیکی

در این آزمون، قطعات مورد تست قرار می‌گیرند تا استحکام و مقاومت آنها در برابر فشار، کشش و ... مورد ارزیابی قرار گیرد.

آزمونهای سیکلاژ و دوام

در این آزمون، قطعات تحت شرایط عملکرد واقعی مورد تست دوام عمر قرار میگیرند تا مقاومت آنها در برابر خستگی مورد سنجش قرار گیرد.

آزمونهای الکتریکی

این آزمون برای ارزیابی عملکرد الکتریکی قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله اندازه‌گیری مقاومت، جریان، و ولتاژ در شرایط مختلف.

آزمونهای شرایط محیطی

آزمون‌های شرایط محیطی شامل آزمون مقاومت در برابر گرما و سرما ، خوردگی ، رطوبت ، گرد و غبار و ارتعاشات میباشند. این آزمون ها به اطمینان از عملکرد صحیح قطعات در شرایط مختلف زیست محیطی کمک می کنند

اندازه گیری ابعادی دقیق
در این مرحله، ابعاد فیزیکی قطعات با دقت بالا اندازه‌گیری می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که ابعاد آنها با استانداردهای مشخص هماهنگی دارد.
کالیبراسیون تجهیزات کنترلی

توانایی کالیبره نمودن ابزار های کنترل ابعادی مانند کولیس ها و همچنین انواع گیج های کنترلی فشار باد و فشار روغن

نقاط قوت آزمایشگاه ایمن تک پیشرو

استقرار استاندارد ISIRI 3290

این استاندارد توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) ایجاد شده است و تضمین می‌کند که محصولات/خدمات ما با مشخصات مورد نیاز هماهنگ هستند.

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران

با تعهد به کیفیت و دقت، این مرکز نقش کلیدی در اطمینان از این دارد که محصولات و خدمات با استانداردهای مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران مطابقت داشته باشند

آزمایشگاه مورد تایید خودروسازان کشور

تعهد ما به دقت و پیروی از استانداردهای صنعتی تضمین می‌کند که محصولات آزمایش شده با الزامات خاص تعیین شده توسط تولیدکنندگان خودروهای کشور هماهنگ باشند

استقرار استاندارد ISO 17025

استقرار استاندارد ISO 17025 در ایمن تک، عملکرد و دقت فعالیت‌های آزمایشگاهی را بهبود می‌بخشد و اعتبار نتایج را تضمین می‌کند. این اقدام نشان از تعهد به کیفیت و ارتقاء استانداردهای بین‌المللی در فعالیت‌های آزمایشگاهی شرکت دارد، که بهبود پایداری فرآیندها و اعتبار محصولات و خدمات ارائه شده را ایجاد می‌کند.

آزمایشگاه

نمایی از محیط آزمایشگاه پیشرفته ایمن تک پیشرو